Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
 

Velkommen i dagplejen

Dagplejen er et unikt tilbud til dit barn. En dagplejer arbejder i eget hjem, som er indrettet til at have 4 børn, i alderen 6 måneder til 2 år og 8 måneder.

I Ikast-Brandes kommunale dagpleje er der ansat 160 dagplejere, med en normering på ca. 550 børn.

En dagplejer har som hovedregel 4 børn indskrevet, og kan have et evt. 5. barn, enten som såkaldt gæstebarn, hvor dagplejeren vikarierer for en syg kollega, eller et barn som er startet hos dagplejeren 1-2 måneder før et andet barn skal i børnehave.

I dagplejen er der ansat en række gæstedagplejere, som vikarierer ved kollegers ferie og afspadsering.

I dagplejen er hver dagplejer knyttet til et dagplejeteam, med 2-4 kolleger, som dagplejeren mødes med i legestuer, både heldagslegestuer og almindelige legestuer.

En dagplejer får supervision og sparring af en dagplejekonsulent, som er særligt uddannet til at samarbejde med dagplejeren. Dagplejekonsulenten fører tilsyn, som det hedder, i dagplejehjemmet og i heldagslegestuen.

Dagplejekonsulenten kvalitetssikrer det pædagogiske arbejde i dagplejen, og sikrer sammen med dagplejen, at alle børn får det rette tilbud, i forhold til det enkelte barns behov.

I Ikast- Brande Kommune er der udarbejdet en børne- og ungepolitik, som dagplejen arbejder med:

Børne- og Ungepolitik (pdf)


Dagplejen arbejder med pædagogiske læreplan og sikrer at dit barn opholder sig i et godt børnemiljø.

(Du finder mere om dagplejens pædagogiske læreplan og børnemiljø i menuen)

Dagplejen ved Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2  -  8766 Nørre Snede
Telefon: 9960 5450
Mail: dagpleje@ikast-brande.dk