Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten indeholder nedenævnte punkter:

§ 1. Byrådets mål og opgaver for dagplejen
§ 2. Forældrebestyrelsen
§ 3. Valgbarhed og valgret
§ 4. Valg til bestyrelsen
§ 5. Udtrædelse af bestyrelsen
§ 6. Forældrebestyrelsens konstituering
§ 7. Forretningsorden
§ 8. Forældrebestyrelsens virksomhed
§ 9. Mødevirksomhed
§ 10. Borgerligt ombud, udbetaling af diæter
§ 11. Forældrebestyrelsens kompetencer og opgaver
§ 12. Dagplejelederens kompetence og ansvar
§ 13. Fortolkning
§ 14. Ændring af styrelsesvedtægten


Du kan læse Styrelsesvedtægten her.
 

Dagplejen ved Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2  -  8766 Nørre Snede
Telefon: 9960 5450
Mail: dagpleje@ikast-brande.dk