Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

At arbejde som dagplejer

At arbejde som dagplejer

At arbejde som dagplejer i Ikast-Brande Kommune betyder, at du er daglig er omgivet af 4-5 børn, som du har ansvaret for i den tid de opholder sig i dagplejehjemmet.

At være dagplejer ændrer hjemmets dagligdag meget, derfor er det vigtig at hele familien er indstillet på denne ændring.

Dit hjem skal være indrettet som opholdssted for børnene.

Godkendelse som dagplejer gælder kun dig, og du må ikke overlade pasningen af børnene til andre.

Du bliver ansat til at passe 4 børn + et gæstebarn.

Ved kollegers fravær, er du forpligtet til at modtage gæstebørn, også udenfor din aftalte åbningstid.

Din arbejdstid er 48 timer om ugen. Arbejdstiden tilrettelægges indenfor tidsrummet mandag-torsdag kl. 06.15 til kl. 17.00 og fredag kl. 06.15 til 15.45.

Du skal deltage i minimum 4 aftenmøder årligt.

Din ansættelse sker i henhold til overenskomst for dagplejere. De første 3 måneder er prøvetid for begge parter.

Du skal aktivere og stimulere børnene, så de trives og udvikler sig, mens de opholder sig i dagplejehjemmet.

Du er forpligtet til at tilrettelægge arbejdet med afsæt i dagplejens pædagogiske læreplan.

http://www.dagplejen.dk kan du læse meget mere om at arbejde som dagplejer eller læse vores folder om at være dagplejer.

 

Dagplejen ved Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2  -  8766 Nørre Snede
Telefon: 9960 5450
Mail: dagpleje@ikast-brande.dk