Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilbud om dagplejeplads

4-6 uger før barnet skal starte i dagpleje kontaktes I med tilbud om en dagplejeplads.

Når du har fået et tilbud om en plads, har du mulighed for at aflægge et kort besøg hos den tilbudte dagplejer. Besøget kan bruges til at fornemme om et samarbejde kan indledes.

Efter det korte besøg hos den tilbudte dagplejer, skal du kontakte dagplejens pladsanvisning med henblik på det videre forløb. Frist for kontakt til dagplejens pladsanvisning vil fremgå af det udsendte tilbudsbrev.

Hvis du accepterer pladsen, aftales et kontaktmøde med dagplejekonsulenten, ligesom der kan aftales et eventuelt forløb med "Tidlig Tilknytning" med dagplejeren.

Kontakmødet afholdes i dagplejerens hjem, hvor I, dagplejeren og dagplejekonsulenten har en dialog om hverdagen i dagplejen og barnets start i dagplejen kan tilrettelægges. Det er en god ide at I fortæller om barntes første måneder, sove- og spisevaner, eventuelle sygdomsforløb mv., så dagplejen kan være med til at skabe så god en overgang som muligt.

Dagplejen ved Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2  -  8766 Nørre Snede
Telefon: 9960 5450
Mail: dagpleje@ikast-brande.dk