Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnemiljøvurdering

Ifølge dagtilbudsloven skal der i alle dagtilbud udarbejdes en børnemiljøvurdering.
For dagplejen skal børnemiljøvurderingen udarbejdes samlet for alle dagplejehjem i kommunen, og forholder sig derfor, under hensyntagen til, at dagpleje foregår i private hjem, overordnet til dette.
 
Derudover skal der udarbejdes en vurdering på de legestuelokaler der anvendes i dagplejen.
 
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv. Da det er vanskeligt i dagplejen direkte at involvere børnene, er vurderingen udarbejdet af dagplejeledelsen, der har forsøgt at se og forstå hverdagen med børnenes øjne.
 
Kortlægning:
Et godt børnemiljø i dagplejen indebærer blandt andet:
· At børnene bliver mødt med anerkendelse og glæde.
· At hverdagen er båret af tryghed, omsorg og overskuelighed.
· At konflikter håndteres konstruktivt.
· At der er kulturel og værdimæssig rummelighed i organisationen.
· At der er god fysisk indretning i dagplejehjemmene både ude og inde.
· At der serveres en sund og alsidig kost for børnene.
· At de sikkerheds- og hygiejnemæssige forhold i dagplejehjemmene er i orden.
· At hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov.
 
En rød tråd i arbejdet i dagplejen er den pædagogiske læreplan, hvori hverdagen og indholdet i denne beskrives, og hvor det beskrives hvorledes dette dokumenteres.


Du kan læse hele børnemiljøvurderingen her.
 

Dagplejen ved Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2  -  8766 Nørre Snede
Telefon: 9960 5450
Mail: dagpleje@ikast-brande.dk