Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ferie og lukkedage

Dagplejen har ligesom daginstitutionerne lukkedage:

Lukkedage hvor der ikke tilbydes gæstepasning:

  • Grundlovsdag, den 5. juni
  • Den 24. december

Lukkedage hvor der tilbydes gæstepasning:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Sommerferie i ugerne 28, 29 og 30
  • Mellem jul og nytår og 31. december

I de fastlagte ferier bliver der etableret feriepasning for de børn, hvor forældrene skal arbejde.

Det forventes, at alle børn holder 3 ugers ferie indenfor perioden 1. maj - 30. september.

Ud over de 6 ugers ferie, der ifølge ferieloven er fastsat, har dagplejeren ifølge deres overenskomst ret til yderligere 6 afspadseringsdage om året. Derudover er det i Ikast-Brande Kommune besluttet, at de 4 årlige personalemøder for dagplejerne skal afspadseres. Dette giver yderligere 2 fridage.

Af hensyn til barnet bør forældre og dagplejer i god tid forsøge at planlægge ferie og afspadseringsdage efter hinanden, således at omplacering så vidt undgås.

Det henstilles ligeledes til forældrene, at beholde barnet hjemme i tilfælde af dagplejerens sygdom eller fridage i de situationer, hvor forældrene er arbejdsledige eller har fri.

Forældrenes betaling godtgøres ikke under dagplejerens sygdom eller ferie.

Periode

Ingen pasning

Pasning

Kontakt ved ønske om pasning

 

Der kan ikke tilbydes pasning

Oplysning om fremmøde skrives på skema hos dagplejer

Kontakt Dagpleje-kontoret senest 5 uger før på telefon 9960 5450 eller dagpleje@ikast-brande.dk

Vinterferie
Uge 7

 

X

 

Mandag, tirsdag og onsdag før påske

 

X

 

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

 

 

X

Grundlovsdag
5. juni

X

 

 

Sommerferie
uge 28, 29 og 30

 

X

 

Efterårsferie
uge 42

 

X

 

24. december

X

 

 

Mellem jul og nytår

 

 

X

31. december

 

 

X

Dagplejen ved Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2  -  8766 Nørre Snede
Telefon: 9960 5450
Mail: dagpleje@ikast-brande.dk