Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogisk læreplan

I dagtilbudsloven er der beskrevet 6 temaer som alle dagtilbud skal arbejde systematisk med.
 
I Ikast Brande kommune er der derudover udarbejdet en børne- og ungepolitik. Heri beskrives hvorledes vi er forpligtet til, at skabe sammenhæng og helhed i de kommunale tilbud.
 
Målet for aldersgruppen 0-2,9 år er beskrevet således:
Dagtilbuddet skal give børnene mulighed for sproglig udvikling, kreativitet, fysisk udfoldelse, medbestemmelse og medansvar, og som et led i dette bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.
Dagtilbuddet skal desuden medvirke til at understøtte børnenes demokratiforståelse og forståelse for kulturelle værdier og samspillet med naturen.
 
Denne pædagogiske læreplan danner grundlag for det daglige arbejde i dagplejen i Ikast-Brande Kommune.
 
Gennem de aktiviteter vi i dagplejen tilrettelægger, tilstræber vi at kombinere lovgivningen med børne- og ungepolitikken.
 
Ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang til børnene, forsøger vi at møde barnet der hvor det er, og hjælpe det videre mod næste udviklingstrin.
Et af formålene med læreplanerne er, at alle børn skal gives muligheder uanset hvilke forudsætninger de har, der er derfor et særligt afsnit om de børn som har særlig behov for støtte.
 
Der stilles krav om dokumentation og evaluering, hvor målet med de forskellige aktiviteter beskrives og bedømmes. Det betyder at vi arbejder med børns læring på en systematisk måde, men ikke at vi bedømmer eller tester det enkelte barn, kun aktiviteten.
 
Som det fremgår af læreplanen, kan dokumentationen have mange udtryk. Nogle aktiviteter vil blive evalueret og dokumenteret hos den enkelte dagplejer, andre i legestuegruppen.

Du kan læse dagplejens Pædagogiske læreplan her.

 

Dagplejen ved Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2  -  8766 Nørre Snede
Telefon: 9960 5450
Mail: dagpleje@ikast-brande.dk