Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pasning i dagplejen

Forbesøg

Før du accepterer det tilbud du har fået til dit barn, kan du aflægge et kortere besøg hos den dagplejer, I er blevet tilbudt. Besøget skal bruges til, at få en fornemmelse af om et samarbejde kan indledes.

Efter det korte besøg hos dagplejeren kontaktes dagplejekontorets pladsanvisning, med henblik på det videre forløb. Frist for at takke ja eller nej til den tilbudte plads fremgår af det tilbudsbrev I har modtaget i den digitale postkasse.

Herefter aftales eventuelt et forløb med ´Tidlig Tilknytning´med dagplejeren og et kontaktmøde med dagplejeren og dagplejekonsulenten.

 

Tidlig tilknytning - PDF

 

Kontaktmøde

Kontaktmødet afholdes i dagplejehjemmet, hvor dagplejer og dagplejekonsulent fortæller om livet i dagplejen og hvor der er mulighed for at forventningsafstemme- både fra dagplejens side og fra jeres side. Fortæl så meget I kan om barnets første måneder - dets udvikling, spise- og sovevaner, sygdomme - Ja i det hele taget alt, som kan fremme og lette overgangen fra hjemmet til dagplejen. Kontaktmødet og dets indhold er afhængigt af om I har deltaget i et ´Tidlig Tilknytnings-forløb´.

 

3 måneders evaluering

Når barnet er kommet godt i gang, kan der udfyldes et opfølgende evalueringsskema, som sendes til dagplejekonsulenten. Her har I mulighed for at give ris og ros til dagplejen om den start I og jeres barn har oplevet.

 

 

 Her kan du se dagplejerne på et kort:

Dagplejen ved Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2  -  8766 Nørre Snede
Telefon: 9960 5450
Mail: dagpleje@ikast-brande.dk